KoneAgria 

Valtakunnallinen nurmipalkinto Ari Korhoselle Sotkamoon

Olet täällä

Kuvassa: Maarit Partanen (vas.), ProAgria Kainuu, maidontuottaja Ari Korhonen ja Anu Ellä, ProAgria Länsi-Suomi.

Laidunyhdistyksen säätiö luovutti valtakunnallisen nurmipalkinnon sotkamolaiselle Ari Korhoselle KoneAgriassa. Palkinto on järjestyksessään seitsemäs ja se luovutetaan monipuolisesti nurmituotantoaan kehittäneelle viljelijälle, kertoi palkinnon luovuttanut Leila Helaakoski Laidunyhdistyksen säätiöstä.

Ari Korhonen hoitaa lypsykarjaa. Tila on kasvanut viidessätoista vuodessa 15 lehmän ja 60 hehtaarin tilasta 95 lehmän tilaksi. Peltoa on tällä hetkellä käytössä 200 ha ja siitä yli puolet on nurmella. Vuonna 2015 pellot siirrettiin luomuun.

Ari Korhonen on aktiivisesti osallistunut ProAgrian nurmipienryhmiin.

- Ryhmässä Ari on tuonut vahvan oman panoksensa ryhmän työskentelyyn. Hän on aktiivisesti jakanut sekä onnistumisia että epäonnistumisia ja ottanut aina vieraita pelloilleen, kiittelee ProAgrian Kainuun maatilayritysasiantuntija Maarit Partanen ja nurmentuotannon Valtakunnallinen Huippuosaaja Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta.

- Olemme pari vuotta perehtyneet ryhmässä nurmentuotantoon. Ryhmässä toimiminen on tuonut ajatuksia uusista kasvilajeista ja lajikkeista. Pelloillamme on viljelyssä kahta timotei- ja nurminatalajiketta, ruokonataa, puna- ja alsikeapilaa. Täydennyskylvöissä käytämme timoteitä, englannin raiheinää sekä alsikeapilaa. Kokoviljarehussa käytetään ohraa ja puitavaa hernettä, Ari Korhonen kertoo. Hän kiittää myös hyviä urakoitsijoita.

Mielenkiintoinen ratkaisu aikaisen rehun tuottamiseksi on syysruis. Ari Korhonen kylvää syysruista ja korjaa siitä seuraavana alkukesänä rehusadon.

- Tämä on yksi tapa hyödyntää alkukesän valoa kasvuun. Kainuussa ei välttämättä valo enää riitä perinteisen kolmannen säilörehusadon kasvattamiseen, Korhonen sanoo.