KoneAgria 

Lauantain luomuseminaari veti runsaasti väkeä

Olet täällä

Luomuliiton ja ProAgrian järjestämän Luomuseminaarin avasi Auvo Heikkilä Luomuliitosta. Seminaarin aihe, Ravinnepuutokset ja täydennyslannoitus, oli saanut asiasta kiinnostuneita viljelijöitä runsaasti paikalle.

Viljelijä ja tutkija Tuomas Mattila kertoi seminaariväelle ravinnepuutoksista ja miten niitä voidaan korjata. Hän valotti ravinteiden vapautumista maasta, niiden välisiä suhteita sekä puutosoireita. Hänen näkemyksensä mukaan typpi ei useinkaan ole kasvua rajoittava ravinne luomuviljelyssä, jos apila kasvaa hyvin. Ravinteiden käyttökelpoisuuteen ja tasapainoiseen kasviravinteiden saantiin vaikuttaa hyvin moni tekijä. Ravinnepuutteet ovat yleisiä viljavuusanalyysitietojen mukaan. Boorin, rikin ja sinkin puutetta esiintyy yleisesti. Myös fosforia on paikoin liian vähän maassa. Toisin paikoin taas fosforia on niin runsaasti, että se vaikeuttaa sinkin saantia.

Ravinnepuutosten korjaamiseen kannattaa lähteä vaihe vaiheelta. Ensin kannattaa ojitus ja kalkitus laittaa kohtuulliselle tasolle ja käyttää orgaanisia maanparannusaineita ja lannoitteita, joilla voidaan parantaa multavuutta, myös viljelykierrolla on vaikutusta kasvukuntoon. Kun ottaa kattavan viljavuusanalyysin ja kasvianalyysejä, selviää mitä ravinteita puuttuu ja pääsee pohtimaan lohkokohtaisesti, mitä täydennyslannoitteita käytetään korjaamaan puutoksia.

Osalla ravinnepuutoksista riittää kerran viljelykierrossa tehtävä lisäys, kuten boorilla, toisia taas joudutaan lisäämään vuosittain, kuten rikkiä. Kuparin ja sinkin lisäystä voidaan tarvita vain ”kerran sukupolvessa”. Mangaanin puutosta voidaan korjata peittaamalla siemenen mangaanilla tai lehtilannoitteena.

Seminaarissa luomuviljelijät Janne Rauhansuu sekä Tapio Anttila kertoivat kokemuksiaan täydennyslannoitteista, niissä esiintyvistä ongelmista ja hyvistä kokemuksistaan. Sekä viljelijät että yleisö totesivat, että sekä saatavuus että käytettävyys orgaanisissa lannoitteissa kaipaavat parannusta.