KoneAgria 

Kestävää kannattavuutta

Olet täällä

Tule Kestävää Kannattavuutta seminaariin - puhujina alan kovimpia asiantuntijoita!

ProAgrian, Faban, Valion, Mtechin ja Maitoyrittäjät ry:n yhteiset elinkeinon teemavuodet 2020- 2021 keskittyvät kannattavuuden varmistamiseen ja parantamiseen maitotiloilla, kestävyys ja vastuullisuus huomioiden. Teemavuosien avausseminaari pidetään KoneAgrian yhteydessä pe 11.10. klo. 9.30-11.30. Seminaarin lopuksi jaetaan Laidunsäätiön Nurmipalkinto. Seminaari on KoneAgrian kävijöille maksuton.

Kestävää kannattavuutta -seminaarissa kestävyyttä ja kannattavuutta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Jotta yritystoiminta voi olla kestävää, tulee toiminnassa huomioida eläinten hyvinvointi ja toiminnan vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävässä toiminnassa varmistetaan myös yrittäjän hyvinvointi ja toiminnan taloudellinen kestävyys, jotta yritystoimintaa voidaan jatkaa ja kehittää.

Kestävää kannattavuutta seminaarissa alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo Valio Oy:stä käy läpi käytännön toimenpiteitä, joita maitotiloilla voidaan tehdä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja mitä koko maitoketjussa ollaan tekemässä asian eteen. Monesti tilatason toimenpiteet myös lisäävät tuottoja tilalle.

Talouden johtaminen on nykypäivänä maitotilayrittäjälle entistä tärkeämpi johtamisen osa-alue. Omassa puheenvuorossaan johtava asiantuntija Ari Nopanen ProAgria Keskusten Liitosta kertoo talouden johtamisen vaikutuksesta toiminnan kannattavuuteen.

Maidontuotannossa valtaosa muuttuvista kustannuksista on rehukustannusta. Rehuhyötysuhteen parantamista jalostuksen keinoin on tutkittu pitkään ja seminaarissa tutkimusagronomi Jukka Pösö Faba Osk:sta kertoo, miten tutkimusten tuloksia sovelletaan jalostusarvostelussa.

Biocode tarjoaa maatalousyrittäjille tietoa tuotantotapojen ilmastovaikutuksista. Tiedon avulla yrittäjä pystyy vaikuttamaan tuotteiden hiilijalanjälkeen jo pienilläkin valinnoilla. Olennaisinta Biocodessa on se, että se perustuu tilan todellisiin lukuihin ja vaikutukset näkyvät oman tilan tuloksissa. Biocoden tarjoamista työkaluista seminaarissa kertoo toimitusjohtaja Pentti Meriläinen Biocode Oy:stä

Seminaarin annin kokoaa yhteen kommenttipuheenvuorollaan Maitoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Kantoniemi.

Seminaari järjestetään KoneAgriassa perjantaina 11.10.2019 Auditorio Wolmarissa.

Ohjelma

09.30 Tervetuloa Kestävää Kannattavuutta seminaariin, Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto
09.35 Käytännön toimia kohti hiilineutraalia maitoketjua, Ilkka Pohjamo, Valio Oy
10.00 Talouden johtamisella kannattavuutta, Ari Nopanen, ProAgria Keskusten Liitto
10.25 Jalostuksella lehmistä tehokkaampia rehunkäyttäjiä, Jukka Pösö, Faba osk.
10.50 Biocode – mahdollisuus ilmastovaikutusten selvittämiseen oman tilan tiedoilla, Pentti Meriläinen, Biocode Oy
11.10 Kommentti puheenvuoro: Maitoyrittäjä paljon vartijana, Juha Kantoniemi, Maitoyrittäjät ry
11:30 Laidunsäätiön Nurmipalkinnon jako